PALIVOVÉ DŘEVO

Specifikace:

 • palivové dřevo z nahodilé těžby ve smyslu lesního zákona z vlastních lesů;
 • nahodilá těžba se týká stromů vyvrácených, zlomených, napadených škůdci či jinak poškozených a neschopných dalšího růstu tak, aby nebyla narušena přirozená obnova lesa.

 • Sortiment:
  dub, borovice, habr, akát
  a minoritně i jiné (ovocné druhy, olše, vrba, osika, apod.);

 • Zpracování:
 • v délkách 0,75-1,5 m (případně dle přání zákazníka i v jiných délkách dle specifikace v objednávce);
 • jako kulatina/výřezy (větší průměry jsou podélně rozštípnuté);
 • dřevo lze dle přání zákazníka a možností výrobce i dále zpracovat v cenách individuálně dohodnutých.

 • Předání dřeva a doprava:
 • převzetí dřeva v hráni z důvodu možnosti stanovení množství;
 • k vyzvednutí na skládce v Novém Lískovci (viz adresa níže) nebo případně přímo v lese;
 • při dodávce okolo 2 pmr, zajišťujeme dopravu vlastním automobilem 9 Kč/km (min. 165 Kč).
 • při větším objemu lze dopravu dřeva zajistit prostřednictvím našich smluvních dopravců a cena za dopravu se k cenám za dřevo přičítá.

 • Cena a její výpočet:
 • ceny stanovené v prostorových rovnaný metr - prm - (tzn. prostor v m3, který vyskládaná polena zabírají na skládce v hráni anebo po naložení na korbě apod.);
 • 1130 Kč/prm - dub, akát a jiné tvrdé dřevo,
 • 910 Kč/prm - borovice/smrk,
 • 790 Kč/prm - měkké dřevo listnáčů a
 • + 110 Kč/prm - za podélné rozštípnutí velkých průměrů (přičítá se k základní ceně).  Antonín Přidal, Obecní 17, 634 00 Brno - Nový Lískovec
  telefon: 777 045 660
  E-mail: pridal@apridal.cz